Voor vereniging van eigenaars (VvE) is het vaak lastig om de juiste weg te vinden bij aanbesteding van schilder- en/of onderhoudswerk. Technische details vereisen specialistische kennis. En het vergelijken van diverse aanbiedingen lijkt vaak op het vergelijken van appels met peren.

Verffabrikanten die adviezen uitbrengen over hun eigen producten en schildersbedrijven die elk hun eigen methode hebben om hun offerte zo gunstig mogelijk af te schilderen; het leidt al snel tot een onoverzichtelijk geheel. Waardoor er geen juiste keuze kan worden gemaakt naar wie de opdracht gaat. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor de laagste inschrijver, maar achteraf blijkt dat zelden de voordeligste beslissing te zijn.

Feiten en cijfers

Zo kan CALC-assistance in gewone en heldere bewoordingen uitleggen waarom bepaalde werkzaamheden wel of niet uitgevoerd moeten worden. En op basis van kille feiten en cijfers toelichten waarom een hoog uitgevallen offerte op termijn toch voordeliger is dan de goedkoopste aanbieder.

Intermediair

Als intermediair tussen de VvE/de opdrachtgever en de uitvoerende bedrijven bewaakt CALC-assistance de gemaakte afspraken, en houdt ze de communicatie tussen die partijen op gang.

In opdracht van VvE kan CALC-assistance ook het onderhanden schilderwerk begeleiden. Aan de hand van wekelijks aangeleverde rapportages kan de VvE het werk op de voet volgen.

Samengevat

Als een opdrachtgever werkzaamheden wil laten uitvoeren, dan wil men dat doen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Door middel van een eenduidige aanbesteding kan de opdrachtgever zulke gunstige voorwaarden realiseren. Daartoe wordt aan bedrijven gevraagd om volgens een vooraf vastgestelde procedure een aanbieding te doen.

Doel van de aanbesteding is dat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer volstrekt eenduidig is wat wordt gevraagd. De opdrachtgever wil zoveel mogelijk waar voor zijn geld hebben. De opdrachtnemer moet zeker weten dan men alle beschikbare kennis die noodzakelijk is, ontvangt van de opdrachtgever.

De hulp van CALC-assistance kan ook ingeroepen worden als er een second-opinion nodig is. Schilderwerk aanbesteden en beoordelen is vooral een kwestie van ervaring. Een onafhankelijke partij zoals CALC-assistance kan op dat vlak onzekerheid wegnemen. Ruim 35 jaar ervaring binnen de schilders-branche is een ijzersterk vertrekpunt. Belangrijk is dat CALC-assistance óók de taal spreekt van mensen die niét elke dag in de schilderswereld verkeren.