Opmeten en calculeren van schilderwerk uitbesteden

Er zijn verschillende redenen voor schildersbedrijven om het opmeten en calculeren van een schilderwerk uit te besteden. Bijvoorbeeld als de eigen mensen bezet zijn en je de opdrachtgever niet onnodig lang of kan laten wachten.

Hulp van een externe en onafhankelijke partij komt goed van pas als een bepaalde expertise niet in eigen huis aanwezig is en een aanvraag professioneel beoordeeld moet worden op haalbaarheid.

Gebruik van Bartels Datastore en TopCalc

CALC-assistance is een erkende gebruiker van Bartels Datastore en kan alle meetgegevens geschikt voor TopCalc aanleveren. Tevens kunnen de meetgegevens ook aangeleverd worden voor uw eigen Excel spreadsheet. In beide gevallen kunt u uw eigen kerngegevens toevoegen.

CALC-assistance kan de meetgegevens ook uitwerken in een complete offerte met aanbieding zodat deze, geprint op uw eigen briefpapier, zo kan worden verstrekt aan uw opdrachtgever.

Kleinere schildersbedrijven roepen de hulp van CALC-assistance in als ze moeten offreren voor projecten die qua omvang net wat groter zijn dan hun reguliere werk. Het ontbreekt hen dan aan ervaring en/of tijd om een snelle en overzichtelijke aanbieding te maken. De kosten die ze kwijt zijn aan het externe advies worden gecompenseerd, want terwijl CALC-assistance opmeet en rekent kan het schildersbedrijf gewoon door met hun eigenlijke werk; schilderen!