Schilderwerk is een grote onderhoudspost bij vastgoedbeheer. Bovendien een kostenpost die met regelmaat terugkeert. Scherp en deskundig calculeren maakt hier echt het verschil. Een verschil dat bij redelijk eenvoudige opdrachten al vele duizenden euro’s kan bedragen. En dat in de tienduizenden kan lopen bij grotere projecten.

Eenduidige aanbesteding

Een goed begin is hier meer dan het halve werk. Aanbestedingen zijn complex. Kleine onduidelijkheden bij aanvang hebben altijd ingrijpende gevolgen. Het werk wordt duurder of het werk vergt meer tijd. Meestal is het trouwens een combinatie van die twee; de opdrachtgever is én meer geld kwijt én de klus loopt uit. Om die reden hamert CALC-assistance altijd op een ‘eenduidige aanbesteding’.

Glashelder beginnen

Basis onder die eenduidige aanbesteding is een glashelder Programma van Eisen dat maar voor één uitleg vatbaar is. Aanbestedingen (waar dit niet eenduidig is vastgesteld) gaan op dat punt veelal de mist in. De geformuleerde eisen zijn niet specifiek, maar op verschillende manieren te interpreteren. Dat werpt allerlei vragen op bij de partijen die offertes moeten uitbrengen, en daarmee is de eerste vertraging meteen al een feit. De procedure kan pas verder nadat alle vragen afdoende zijn beantwoord.

Economisch Meest Verantwoord Inschrijven

Eenduidige aanbesteding in combinatie met het EMVI-programma geeft u de beschikking over diverse tools waarmee u sneller en efficiënter aanbesteedt op huidige én toekomstige aanvragen van bedrijven.

Voorkom arbitrage- en rechtszaken

In nauwe samenwerking met beheerders en vastgoedpartners heeft CALC-assistance in de loop der jaren een eigen methode ontwikkeld voor een aanbesteding die maar voor één uitleg vatbaar is.

Dat voorkomt onnodige meerkosten en vertraging. Eenduidige aanbesteding is bovendien een nuttig instrument om tijdrovende en geldverslindende arbitrage- en rechtszaken buiten de deur te houden.

Programma van Eisen

Eenduidige aanbesteding begint bij CALC-assistance met een Programma van Eisen dat nauwgezet in kaart gebracht dient te worden aan de hand van o.a. de volgende vragen en meetpunten:

– is er een (open) begroting?
– is er een Quickscan uitgevoerd?
– is een houtschade inspectie noodzakelijk?
– zijn er detailaanpassingen noodzakelijk?
– zijn de hoeveelheden van de te behandelende onderdelen in kaart gebracht conform de N.E.N.-norm 3699
– zijn er gunningscriteria vastgesteld voor de aanbesteding?
– is er een classificatie vastgesteld over de keuze van de aannemer(s)?
– is er een verftechnisch advies uitgebracht?
– is het verftechnisch advies getoetst op de haalbaarheid in de praktijk?
– is er sprake van asbesthoudende of asbest verdachte onderdelen?

Samenwerking en second-opinion

Eenduidig aanbesteden vraagt om goede samenwerking. Door samen met een vastgoedpartner en met CALC-assistance als één bouwteam op te trekken wordt meer kennis, kwaliteit en vakmanschap ingebracht in een project.

De hulp van CALC-assistance wordt ook ingeroepen als er een second-opinion nodig is. Schilderwerk is een zaak van meten en rekenen, maar het is ook gevoel én een kwestie van ervaring. Dan komt de mening van een door de wol geverfde partij goed van pas.